Μαθήματα Τομέα Δομικών Έργων

 
 
Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2015 22:17

Τομέας Δομικών Έργων

Written by
Rate this item
(0 votes)

H Ειδικότητα Σχεδιαστών δομικών έργων & Γεωπληροφορικής απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την επίβλεψη της κατασκευής των τεχνικών έργων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 • Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων μπορεί ενδεικτικά να εργαστεί στα παρακάτω επαγγέλματα:
  • Τεχνίτης – εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
  • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
  • Εκτιμητής κόστους.
  • Σχεδιαστής
  • Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
  • Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
  • Εργαζόμενος στο εθνικό κτηματολόγιο.
 • Ο απόφοιτος μπορεί να:
  • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
  • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής .
  • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων  και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής .
  • Εκτελεί προσμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
  • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξη τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας .
  • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
  • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
  • Πραγματοποιεί την μελέτη και εγκατάσταση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης .

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί

 • Σε γραφεία εκπόνησης μελετών, όπως οικοδομικών έργων, οδοποιίας, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών μελετών ως σχεδιαστές.
 • Σε τεχνικές εταιρίες κατασκευής έργων (εργολαβικά γραφεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων) ως σχεδιαστής ή εργοδηγός.
 • ?Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών.
 • Σε εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή οικοδομικών υλικών.
 • Στις τεχνικές εταιρίες του Δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Δήμων, Νομαρχιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, στη Πολεοδομία κτλ)
 • Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό γραφείο αναλαμβάνοντας την εκτέλεση δημοσίων τεχνικών έργων μικρού προϋπολογισμού μετά τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Σχεδιαστών δομικών έργων και Γεωπληροφορικής
Νομοθεσία: Π.Δ  301/2003 (ΦΕΚ 257/05.11.2003,τ.’ Α’.).
Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ανεξάρτητος επαγγελματίας έπειτα από ένα  (1) έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία Μηχανικού).
Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Μαθήματα Ειδικότητα Σχεδιαστών δομικών έργων & Γεωπληροφορικής

Β’ τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Οικοδομικό Σχέδιο
2. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 4Θ + 2Ε
3. Τοπογραφία και Πολεοδομία 2Θ +2Ε
4. Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ
5. Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: ΦΕΚ 1336/26.05.2014 τεύχος  Β

Γ’ τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Αρχιτεκτονικό  Σχέδιο
2. Οικοδομική 3Θ + 2Ε
3. Σχέδιο  Πολιτικού  Μηχανικού
4. Σχέδιο  Τεχνικών  Έργων  με  Η/Υ  και Γεωπληροφορικής
5. Οργάνωση  Τεχνικών  Έργων 2Θ+2Ε
6. Σχέδιο  Έργων  Υποδομής
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: ΦΕΚ 1336/26.05.2014 τεύχος  Β

Πρέπει να γνωρίζεις ότι:

Στην Γ΄ Τάξη του Τομέα και μόνο σε αυτόν , οι θεωρητικές ώρες τεχνικών μαθημάτων , είναι μόνο 5. Οι υπόλοιπες 18 ώρες αντιστοιχούν σε μαθήματα Σχεδίου-Εργαστηρίων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έτσι «μένει» πολύς ελεύθερος χρόνος για την μελέτη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Οικοδομικής και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου , καλύπτονται απόλυταστο Σχολείο και με πρόσθετη διδακτική στήριξη.

Μετά το ΕΠΑΛ που συνεχίζονται οι σπουδές;

Οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα:

Α΄: Να εισαχθούν στα ΑΕΙ , σε όλες τις σχολές, κατόπιν εξετάσεων σε 6 μαθήματα  (ελληνικά, μαθηματικά, φυσική, μάθημα επιλογής, οικοδομική, αρχιτεκτονικό σχέδιο)

Β΄:Να εισαχθούν σε (Α.Τ.Ε.Ι), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)  , στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές  Αστυφυλάκων, κατόπιν εξετάσεων σε 4 μαθήματα  (ελληνικά, μαθηματικά, οικοδομική, αρχιτεκτονικό σχέδιο)

Γ΄: Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ στο 2ο έτος στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Οι σχολές εισαγωγής σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο των Πανελληνίων εξετάσεων 2014

Βάσεις: 2014 
Κατηγορία: ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

[1977 ]-(ΣΤΡ) Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)
[1906 ]-(ΣΤΡ) Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
[1897 ]-(ΣΤΡ) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα

[1895 ]-(ΣΤΡ) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

[1878 ]-(ΣΤΡ) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα
[1870 ]-(ΑΣΤ) Αστυφυλάκων
[1513 ]-(ΑΣΠ) Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας)
[1477 ]-(ΑΕΝ) Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

[1461 ]-(ΑΕΝ) Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

[1444 ]-(ΤΕΙ) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)

Κατευθύνσεις:- Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ - Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

[1232 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
[1208 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πειραιάς)
[1156 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

[1142 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) - Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ

[1130 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

[1118 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) - Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ

[1061 ]-(ΤΕΙ) Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

[999 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

[990 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)[977 ]-(ΤΕΙ) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Read 403 times Last modified on Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 15:08