Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 06:27

Τομέας Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Β΄  τάξη

Δείτε το καινούργιο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ(1).

 

Γ΄  τάξη

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που στην Β΄τάξη θα επιλέξουν τον τομέα  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ΄ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

1.Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2.Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

3.Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

4. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής (δε θα λειτουργήσει το σχολ. έτος 2016-17)

 

Να σημειώσουμε εδώ, ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 η Γ΄ τάξη θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο (ΦΕΚ 1366/τΒ’/28-05-2014). Δείτε εδώ(2)το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων για το σχολ. έτος 2016-17, το οποίο καθορίζεται με την υπουργική απόφαση,Φ8/88704/Δ4-04/06/2015.

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα γίνονται στα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου Γρεβενών. Tα τρία εργαστήριο του τομέα α) Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών β) Επιχειρηματικής Γεωργίας και γ) Περιβάλλοντος (Θερμοκήπιο) βρίσκονται στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Γρεβενών.


Ειδικότητα Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων. Να προετοιμάζει το έδαφος για σπορά, να φυτεύει,  λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του.

 • να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές κατεργασίας του εδάφους.

 • να επιλέγει και να αγοράζει το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα, τα φάρμακα και τον εξοπλισμό.

 • να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας, λίπανσης, συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του.

 • να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.

 • να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα.

 • να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.

 • να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος στην επιχείρησή του.

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 3 στην ειδικότητα του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Δημόσιος Τομέας

Στο δημόσιο τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων τεχνολόγων Τ.Ε.Ι., μπορεί να εργαστεί

 • σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στην υπηρεσία περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων και πρασίνου.

 • σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

 • σε εργαστήρια π.χ εδαφολογίας, φυτοπαθολογίας, οινολογίας .

 • σε Ινστιτούτα.

 • σε Κέντρα σποροπαραγωγής  και πολλαπλασιαστικού υλικού.

 • σε υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων.

 • σε εργαστήρια γενετικής και βελτίωσης φυτών –ζώων.

 • σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Β. Ιδιωτικός Τομέας

 • να λειτουργήσει αυτόνομη σύγχρονη επιχείρηση χρηματοδοτούμενος από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • να εκτελεί βασικές εργασίες σε σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα παραγωγής αγενούς και εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών (π.χ φυτώρια).

 • να εργαστεί σε σύγχρονες βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης πρωτογενών συμβατικών και βιολογικών γεωργικών προϊόντων (π.χ τυροκομείο).

 • σε σύγχρονες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

 • σε ιδιωτικά Γεωπονικά εργαστήρια (π.χ εδαφολογίας –φυτοπαθολογίας)

 • σε σύγχρονες εκμεταλλεύσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων

 • να δημιουργήσει την δική του αγροτική επιχείρηση

 

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ(3) τις σχολές (ΤΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής (μηχανογραφικό δελτίο 2013). Από το σχ. έτος 2017-18 θα έχουν πρόσβαση και σε ΑΕΙ στο 1% των θέσεων.

 

Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.

 • Να γνωρίσει τη διαδικασία της επεξεργασίας , της συντήρησης και τη μεταποίηση των τροφίμων.

 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων.

 • Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες.

 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα.

 • Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 3 στην ειδικότητα του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Στο Δημόσιο τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων τεχνολόγων Τ.Ε.Ι., μπορεί να εργαστεί:

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων)

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα:

 •  μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πάντοτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

 •  σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωϊκών τροφίμων εκτελεί βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.

 •  μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.

 

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ(3) τις σχολές (ΤΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών  (μηχανογραφικό δελτίο 2013). Από το σχ. έτος 2017-18 θα έχουν πρόσβαση και σε ΑΕΙ στο 1% των θέσεων.

 

Ειδικότητα Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να γνωρίζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.

 • να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.

 • να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.

 • να εκτελεί φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.

 • να γνωρίζει τις καλλιεργητικές φροντίδες στις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.

 • να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου

 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.

 • να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.

 • να χειρίζεται μηχανήματα και εργαλεία.

 • να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων.

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 3 στην ειδικότητα του Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Στο Δημόσιο Τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μπορεί να εργαστεί

 • σε όλες τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στην υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πόρων, περιβάλλοντος και πρασίνου 

 • σε δημόσια και δημοτικά φυτώρια καλλωπιστικών φυτών

 • σε υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα έχει τη δυνατότητα

 •  να λειτουργήσει σύγχρονη επιχείρηση παραγωγής και διακίνησης καλλωπιστικών φυτών

 • να λειτουργήσει σύγχρονη επιχείρηση διαμόρφωσης τοπίου και συντήρησης πρασίνου.

 • να λειτουργήσει σύγχρονη επιχείρηση εγκατάστασης αρδευτικών δικτύων.

 •  να εκτελεί εργασίες σε ιδιωτικά φυτώρια και να εφαρμόζει ειδικές τεχνικές μεθόδους και χειρισμούς φύτευσης

 • να δημιουργήσει την δική του εμπορική επιχείρηση

 

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ(3) τις σχολές (ΤΕΙ) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας της ειδικότητας του Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου   (μηχανογραφικό δελτίο 2013). Από το σχ. έτος 2017-18 θα έχουν πρόσβαση και σε ΑΕΙ στο 1% των θέσεων.

 

 

 

-Ο-

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Ε.Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

(Καθηγητής 1ου Επαλ. Γρεβενών)

Read 484 times Last modified on Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 06:43